Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

 

 

 

  Aprīlis 2019

Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!  

 

Maijs 2019

Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienas svinības skolā 3.maijā - Baltā galdauta svētki katrā klasē.

Koncerts Mātes dienai -

 10.maijā plkst. 17:30 Skolas lielajā zālē.

Mīļi aicinātas skolēnu ģimenes!

Skolas zvana svētki -17.maijā devītajiem un divpadsmitajiem!

Sveicam!

 Šajā semestrī -

atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru – projekts pedagogu tālākizglītībai

“Mācību un klasvadības procesu pārmaiņu vadība skolas turpmākai izaugsmei un attīstībai”

(lasīt šeit!)

 

Skolas adrese: Rīga, Gaujas iela 23

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

 

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv