Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

 

Domām bagātu Adventu,

svētīgus, priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

 

Gaisma cauri akmenim.

 

“Diena” Juris Rubenis. 22.12.01.

Pasaulē nāca patiesā gaisma, kas apgaismo katru cilvēku.

Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nepārņēma.

Jāņa ev.

 

 

 

 

   Katru reizi, kad divi cilvēki viens

     otram  piedod, ir Ziemassvētki.

Katru reizi, kad cilvēki parāda izpratni saviem bērniem, ir Ziemassvētki.

Katru reizi, kad kāds palīdz otram,

ir Ziemassvētki.

Katru reizi, kad kāds izlemj sākt godīgu dzīvi,

ir Ziemassvētki.

Katru reizi, kad piedzimst bērns,

ir Ziemassvētki.

Katru reizi, kad tu mēģini savai dzīvei iegūt jaunu jēgu, ir Ziemassvētki.

Katru reizi, kad jūs viens otru uzlūkojat ar sirds acīm, ar smaidu uz lūpām, ir Ziemassvētki.

Jo ir dzimusi mīlestība.

Jo ir dzimis miers.

Jo ir dzimis taisnīgums.

Jo ir dzimusi cerība.

Jo ir dzimis prieks.

Jo ir dzimis Kristus, Kungs.

nezināms brazīliešu dzejnieks.

Pasākumi decembrī

Pirmdienās pēc aizdedzam sveces skolas zālē – esam visi kopā,

katrai nedēļai sava krāsa: 4.12. - sarkanā, 11.12. – zaļā, 18.12. - baltā.   

21.decembrī plkst. 18:00 – Ziemassvētku balle skolēniem no 8.līdz 12.klasei.

22.decembrī – teicamnieku kliņģeris Lībekas ielā un  Gaujas ielā;

Ziemassvētku koncerts Gaujas ielā, katrā klasē – skolēniem liecības.

Decembrī kopā cepam piparkūkas, rotājam klases, cītīgi mācāmies

un brīvdienās dodamies no 25.decembra līdz 5.janvārim.

8.janvārī sākas 2.semestris!

Lai priecīgs Ziemassvētku laiks!

 

Skolas adrese: Rīga, Gaujas iela 23

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

Atskaite par Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā veicamo pretkorupcijas pasākumu plāna  izpildi 2016.gadā

 

 

 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas audzināšanas darba programma
2017./2018.m.g.

 

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv