Zināšanas, Radošums, Sadarbība, Inovācijas, Mērķtiecīga darbība, Komandas darbs

 

Mūsu sadarbības partneri

   VALSTS POLICIJA

Rīgas pašvaldības policija

 

 VALSTS POLICIJAS KOLEDŽA

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija)

 

SAMSUNG

Šajā mācību gadā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā sākta  ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācija 5. – 12. klašu skolēniem.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017.-2018.m.g.

 

 

  

Domā! Radi! Dalies! Kusties! Mācies! Darbojies!  

 

ZINĪBU DIENA 3.SEPTEMBRĪ

RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLĀ

2018

 

 

 

 

Lec, saulīte, lec saulīte,

        Spīd ar mūsu sētiņā!

        Ir mums tava gaišumiņa

        Vajadzēt vajadzēja.

 

 

 

 

 

 

 

GAUJAS IELĀ 23

9:15 SKOLĒNI PULCĒJAS KLASĒS

9:30 ZINĪBU DIENA SVINĪBU ZĀLĒ

 

MEŽAPARKĀ, LĪBEKAS IELĀ 27

11:00 SVINĪBAS SKOLAS PAGALMĀ

11:30 SKOLĒNI PULCĒJAS KLASĒS 

 

 

 

Skolas adrese: Rīga, Gaujas iela 23

Tālr. 67519009; 67519001

E-pasts: rjpvs@riga.lv

Jauni notikumi ik dienu – seko mums!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Kārtība, kādā Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

 

 

Atskaite par Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā veicamo pretkorupcijas pasākumu plāna  izpildi 2017.gadā

 

 

 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas audzināšanas darba programma
2017./2018.m.g.

 

 

Seko mums

 

Skolas direktore:

Dr.sc.admin. Žanete Tauriņa

Tālrunis:67518607, 67519009

E-pasts: rjpvs@riga.lv